Image-emily

Emily Tran

Advisor

CHỨC VỤ

Cố vấn Cấp cao tại SIGMA Academy

KINH NGHIỆM

  • Gần 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực Tài chính quốc tế, hơn 5 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ tư vấn phát triển chiến lược, thương vụ đầu tư, mua bán và sáp nhập xuyên quốc gia.
  • Là Quản lý Cấp cao của các công ty đa quốc gia và một tập đoàn lớn của Việt Nam.
  • Kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực quản lý giáo dục, đào tạo.

HỌC VẤN


POSITION

Advisor at SIGMA Academy

EXPERIENCE

  • Years of experience in providing consulting services, advising on investment, merger and acquisition and cross-border transactions to leading multi-national corporations.
  • Years of experience in teaching English and preparing students for IELTS exams.

QUALIFICATION

  • Master’s Degree in Accounting and Finance from University of Bath, United Kingdom.
  • IELTS 8.0

Other Members