Meet our team of highly experienced professionals, leading educators and dedicated support staff.
Gặp gỡ đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm, các giáo viên hàng đầu và đội ngũ hỗ trợ tận tâm.

Photo_Hang_web

Hang Luu

Managing Director
Image-emily

Emily Tran

Advisor
team-5

Tom Phan

Advisor